Project Description

Δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο Μήλου, για τη χορήγηση της οποίας ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει:

1. Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)

2. Ταυτότητα

3. Φορολογικές δηλώσεις των δύο τελευταίων ετών και του τρέχοντος έτους, αν υπάρχει (π.χ. εάν η αίτηση γίνεται το 2005, θα πρέπει να προσκομιστούν οι δηλώσεις των ετών 2003-2005) ή αντίγραφα λογαριασμών (Δ.Ε.Η. – Ο.Τ.Ε.)από τις οποίες να προκύπτει ότι ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικος Μήλου τα δύο τελευταία χρόνια και μέχρι σήμερα.

β. Πιστοποιητικό γέννησης με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης και με πλήρη στοιχεία (ειδικός εκλογικός αριθμός, ακριβής ημερομηνία γέννησης, μητρώα αρρένων), το οποίο θα αναγράφει ότι εκδίδεται για μεταδημότευση στο Δήμο Μήλου (χορηγείται από το Δήμο, από τον οποίο γίνεται η μεταδημότευση).

γ. Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία) ή εξουσιοδότηση

δ. Ταυτότητα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση διάζευξης, θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομιστούν και τα εξής:

1. Διαζευκτήριο

2. Απόφαση του Πρωτοδικείου και ιδιωτικό συμφωνητικό για την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων.