ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 Τεχνολόγος Μηχανικός  Μάρκος Τασιόπουλος  techniki@milos.gr   mtasiopoulos@milos.gr  2287360110
 Δομικών Έργων  Δημήτρης Ζαγουρής  techniki@milos.gr   dzagouris@milos.gr  2287360111
 Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ  Μπρούτζου Βασιλική  techniki@milos.gr   vbroutzou@milos.gr  2287360112

Αρμοδιότητες:

  •  Σχεδιασμός , έλεγχος και εποπτεία των τεχνικών έργων του Δήμου.
  • Διεξαγωγή και κατακύρωση δημοπρασιών.
  • Κατάρτιση, εκτέλεση και υπογραφή συμβάσεων προμήθειας έργων.
  • Προμήθεια μηχανημάτων, τεχνικού εξοπλισμού και υλικών.
  • Έκδοση βεβαιώσεων τεχνικού περιεχομένου ( εντός/εκτός οικισμού, υψομέτρου, δρόμου, παλαιότητας κλπ).
  • Εκτέλεση έργων διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων (πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, πλατείες, αθλητικοί χώροι κλπ).
  • Συντήρηση σχολικών κτιρίων.