Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Ενδιαφερομένου.
  • Αντίγραφο συμβολαίου που να προκύπτει η ύπαρξη του δρόμου.
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα ή Διάγραμμα κάλυψης που να φαίνεται το εμβαδόν του κτίσματος (εις διπλούν).
  • Οδοιπορικό ή Κτηματογραφικό Διάγραμμα.