Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Ενδιαφερομένου
  • Αντίγραφο Συμβολαίου
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα (εις διπλούν) ενταγμένο στο γεωμετρικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 και πίνακα συντεταγμένων των κορυφών που αφορούν τον δρόμο.
  • Κτηματογραφικό Διάγραμμα (με πίνακα συντεταγμένων)