Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Ενδιαφερομένου.
  • Αντίγραφο Συμβολαίου που να προκύπτει η παλαιότητα του κτίσματος.
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα ή Διάγραμμα κάλυψης που να φαίνεται το εμβαδόν του κτίσματος (εις διπλούν).
  • Οδοιπορικό ή Κτηματογραφικό Διάγραμμα.