Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ονοματεπώνυμο

Email

Τηλέφωνα

  Μπεζαϊντές Θεόδωρος   citycouncil@milos.gr  2287360107