Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ονοματεπώνυμο

Email

Τηλέφωνα

  Τρίμης Αντώνιος   citycouncil@milos.gr  2287360107