Τηλέφωνο: 22873 60100|grammatia@milos.gr
Αρχική|Προκηρύξεις – Προσλήψεις
Προκηρύξεις – Προσλήψεις2020-02-04T01:38:49+02:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ,ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ,ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

15 Οκτωβρίου, 2020|