Αρχική|Προκηρύξεις – Προσλήψεις
Προκηρύξεις – Προσλήψεις2019-09-15T11:03:28+02:00

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού “Αναβάθμιση και επέκταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Μήλου – Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δήμου Μήλου και περιορισμός διαρροών

 

8 Ιανουαρίου, 2020|

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης «Μελέτες Ωρίμανσης για τη κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Μήλου»

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ [...]

26 Ιουλίου, 2019|