Αρχική|Προκηρύξεις – Προσλήψεις
Προκηρύξεις – Προσλήψεις2019-09-15T11:03:28+02:00

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης «Μελέτες Ωρίμανσης για τη κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Μήλου»

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ [...]

Ιούλιος 26th, 2019|