• Καθημερινά 8:00 – 15:00
  • Καθημερινά 8:00 – 15:00
Προκηρύξεις – Προσλήψεις2022-05-25T08:18:33+02:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη προμήθειας σύρματος και φιλμ πολυαιθυλενίου για τις ανάγκες του Δεματοποιητή απορριμμάτων

15 Φεβρουαρίου, 2024|

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή κατά την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

19 Δεκεμβρίου, 2023|
Go to Top