• Καθημερινά 8:00 – 15:00
  • Καθημερινά 8:00 – 15:00
Αρχική/Προκηρύξεις – Προσλήψεις
Προκηρύξεις – Προσλήψεις2022-05-25T08:18:33+02:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 6/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

14 Δεκεμβρίου, 2021|

Πίνακας Προσληπτέων για την πρόσληψη προσωπικού στις δομές «Παιδικός Σταθμός» και «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)» του Δήμου Μήλου

1 Οκτωβρίου, 2021|
Go to Top