ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη για Ανάθεση Υπηρεσιών για τη Λειτουργία του Δεματοποιητή Δήμου Μήλου (2023 – 2024)