Δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Μήλου για ανάθεση παροχής υπηρεσίας για εκπόνηση ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ).
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 29.760,00€ και χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.