Επωνυμία

Σχολική Επιτροπή  Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

Σκοπός Στήριξη της Διοικητικής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων

 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥΡΛΟΥ 

ΖΑΜΠΕΤΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΑΓΙΕΛΛΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΜΗΛΟΥ

ΜΩΡΑΙΤΗ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥ

ΜΑΛΛΗ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΜΗΛΟΥ

ΣΠΑΘΟΥΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΜΗΛΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗ  ΕΡΓΙΝΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΥΠΗΤΗΣ ΜΗΛΟΥ
 ΓΙΑΝΤΗ ΑΝΝΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΜΗΛΟΥ
 ΜΑΡΟΥΔΙΤΣΗ  ΜΟΣΧΟΥΛΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 ΒΕΛΕΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΑΤΑ
 ΓΑΛΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ    ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
 ΚΑΜΑΚΑΡΗ  ΜΑΡΙΝΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ
 ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ  ΒΟΥΛΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ
 ΠΡΕΒΕΝΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ
 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 ΜΑΚΡΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)

 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)