Επωνυμία Σχολική Επιτροπή Β/Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μήλου
Σκοπός Στήριξη της Διοικητικής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων
Τηλέφωνα / Fax / email 22870 21370, 21380

 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΕΡΩΝΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ 

ΣΟΦΙΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΙΚΕΛΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ()

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΖΟΥΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ

 

ΙΩΑΝΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΜΗΛΟΥ
ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΗΛΟΥ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ
ΜΑΡΚΕΤΟΥ

ΝΕΦΕΛΗ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΛΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΒΟΥΛΟΣ (ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)

ΜΑΚΡΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΒΟΥΛΟΣ (ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)

ΝΙΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΗΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)