Τον Δήμαρχο Μήλου επισκέφτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, κος Μιχάλης Σταυριανουδάκης.
Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον κο Σταυριανουδάκη για την πολύτιμη στήριξή του σε οποιαδήποτε θέμα κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, για την βοήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών, τα έργα και τις χρηματοδοτήσεις που έλαβε ο Δήμος Μήλου και την άριστη συνεργασία τους όλο αυτό το διάστημα.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα τελευταία δύο έτη, το νησί μας έλαβε τις υψηλότερες χρηματοδοτήσεις.
Ενημερώθηκε επίσης για επιπλέον ανάγκες που αντιμετωπίζει το νησί μας και συζητήθηκαν εκτενώς τα έργα που θα υλοποιηθούν εντός του έτους και θα ανακοινωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.