Σας ενημερώνουμε ότι η διακοπείσα 18η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεχιστεί αύριο 01-11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00.