Σας ενημερώνουμε ότι η συνέχεια της 18η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα το Β2 στάδιο του ΣΧΟΟΑΠ θα συνεχιστεί 05-11-2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00.