Δημοτική Επιτροπή

 Μικέλης Μανώλης  Πρόεδρος Δήμαρχος
Ζούλιας Δημήτριος Αντιπρόεδρος
Πρεβενάς Νικόλαος Γραμματέας
Γαϊτανής Αβέρκιος  Μέλος
Παπασωτηρίου Διονύσιος  Μέλος
Ψαθάς Νικόλαος  Μέλος