Δημοτικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

 Μικέλης Εμμανουήλ  Δήμαρχος
Λιβανός Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Παπασωτηρίου Διονύσιος  Αντιδήμαρχος
Τερζάκης Εμμανουήλ  Αντιδήμαρχος
Ζούλιας Φραγκίσκος  Αντιδήμαρχος
Γκαγκάκης Απόστολος  Αντιδήμαρχος
 Μπεζαϊντές Θεόδωρος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 Γαϊτανής Αβέρκιος  Μέλος
 Μωραΐτης Μιχαήλ  Μέλος
Μαρτάκης Γεώργιος  Μέλος
 Καραμήτσου Σοφία  Μέλος
 Τρίμης Αντώνιος  Μέλος
 Ψαθάς Νικόλαος  Μέλος
 Βαμβακάρη Σοφία  Μέλος
 Ζούλιας Δημήτριος  Μέλος
 Παλαιός Αντώνιος  Μέλος
 Παπικινός Βασίλειος  Μέλος
 Γαλλής Χρήστος  Μέλος
 Νίνος Αντώνιος  Μέλος
 Πρεβενάς Νικόλαος  Μέλος