Δημοτικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

 Μικέλης Εμμανουήλ  Δήμαρχος
 Ζούλιας Φραγκίσκος Αντιδήμαρχος
 Κούρτης Γεώργιος  Αντιδήμαρχος
 Ζούλιας Νικόλαος  Αντιδήμαρχος
 Γκαγκάκης Απόστολος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 Νίνος Χρήστος  Μέλος
 Μωραϊτης Μιχαήλ  Μέλος
 Δαμουλάκης Γεράσιμος  Μέλος
 Βαμβακάρη Σοφία  Μέλος
 Τούρλου Ζαμπέτα  Μέλος
 Λιβανός Παναγιώτης  Μέλος
 Παλαιός Αντώνιος  Μέλος
 Μωραΐτης Δημήτριος  Μέλος
 Γαϊτανής Αβέρκιος  Μέλος
 Μάλλης Νικόλαος  Μέλος
 Γοζαδινός Νικόλαος  Μέλος
 Μαρτάκης Γεώργιος  Μέλος
 Εταιρίδης Νικόλαος  Μέλος