Οικονομική Επιτροπή

 Μικέλης Μανώλης  Πρόεδρος Δήμαρχος
 Νίνος Χρήστος  Μέλος
 Κούρτης Γεώργιος  Μέλος
 Ζούλιας Νικόλαος  Μέλος
 Δαμουλάκης Γεράσιμος  Μέλος
 Γαϊτανης Αβέρκιος  Μέλος
 Μαρτάκης Γεώργιος  Μέλος