ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

 Μωραϊτης Σταύρος  Πρόεδρος
 Μαθιουδάκης Σταύρος  Μέλος
 Μαύρος Πολυχρόνης  Μέλος
 Καλογεράκης Νικόλαος  Μέλος
 Βαμβούνη Σοφία  Μέλος

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

>

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

 Μπουντίνας Σπυρίδων  Πρόεδρος
 Κυρίτση Μαρία  Μέλος
  Μωραϊτου Αναστασία  Μέλος
  Ζούλιας Μάρκος  Μέλος
  Ψαθά Μαρία  Μέλος

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

 Παπασωτηρίου Διονύσιος  Πρόεδρος
 Βελετά Χριστίνα  Μέλος
 Ζούλια Μαρία  Μέλος
 Ζούλιας Εμμανουήλ  Μέλος
  Ζούλιας Δημήτριος  Μέλος

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

  Καβαλιέρος Αντώνιος  Πρόεδρος
 Ραπανάκης Βασίλειος  Μέλος
 Τσιριγωτάκη Φραγκίσκα  Μέλος
 Μελιτάς Δημήτριος  Μέλος
  Βελετά Φανή  Μέλος

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΤΗΣ

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

 Τερζάκης Εμμανουήλ  Πρόεδρος
 Ραπανάκης Αντώνιος  Μέλος
 Βαμβούνης Δημήτριος  Μέλος
 Μάλλη – Κεντρωτά Σοφία  Μέλος
  Ψαθάς Νικόλαος  Μέλος