Δημοτική Κοινότητα Αδάμαντα

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

 Μωραΐτης Σταύρος  Πρόεδρος
 Μαθιουδάκης Σταύρος  Μέλος
 Μαύρος Πολυχρόνης  Μέλος
 Καλογεράκης Νικόλαος  Μέλος
 Βαμβούνη Σοφία  Μέλος

 

Δημοτική Κοινότητα Τριοβασάλου

 

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

 Μπουντίνας Σπυρίδων  Πρόεδρος
 Κυρίτση Μαρία  Μέλος
  Μωραϊτου Αναστασία  Μέλος
  Ζούλιας Μάρκος  Μέλος
  Ψαθά Μαρία  Μέλος

 

Δημοτική Κοινότητα Μήλου

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

 Παπασωτηρίου Διονύσιος  Πρόεδρος
 Βελετά Χριστίνα  Μέλος
 Ζούλια Μαρία  Μέλος
 Ζούλιας Εμμανουήλ  Μέλος
  Ζούλιας Δημήτριος  Μέλος

 

Δημοτική Κοινότητα Πέρα Τριοβασάλου

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

  Καβαλιέρος Αντώνιος  Πρόεδρος
 Ραπανάκης Βασίλειος  Μέλος
 Τσιριγωτάκη Φραγκίσκα  Μέλος
 Μελιτάς Δημήτριος  Μέλος
  Βελετά Φανή  Μέλος

 

Δημοτική Κοινότητα Τρυπητής

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

 Τερζάκης Εμμανουήλ  Πρόεδρος
 Ραπανάκης Αντώνιος  Μέλος
 Βαμβούνης Δημήτριος  Μέλος
 Μάλλη – Κεντρωτά Σοφία  Μέλος
  Ψαθάς Νικόλαος  Μέλος