Δημοτική Κοινότητα Αδάμαντα

 Τούρλου Φλώρα  Πρόεδρος  adamas@milos.gr
 Βαμβούνης Νικόλαος  Μέλος
 Μωραΐτης Σταύρος  Μέλος

 

 

Δημοτική Κοινότητα Τριοβασάλου

 Ψαθά Γκαγκάκη Σοφία  Πρόεδρος  triovasalos@milos.gr
 Ηλιοπούλου Ευδοκία  Μέλος
 Καβαλιέρος Μιχαήλ  Μέλος

 

Δημοτική Κοινότητα Μήλου

  Ζούλια Μαρία  Πρόεδρος  plaka@milos.gr
 Μάλλης Ιωάννης  Μέλος
 Ζούλιας Δημήτριος  Μέλος

 

Δημοτική Κοινότητα Πέρα Τριοβασάλου

 Ψαθά Ανθούσα  Πρόεδρος  ptiovasalos@milos.gr
 Μικέλης Αγγελής  Μέλος
 Καβαλιέρος Αντώνιος  Μέλος

 

Δημοτική Κοινότητα Τρυπητής

 Πρεβενά Ανεζίνα  Πρόεδρος  tripiti@milos.gr
 Κεντωτά Αικατερίνη  Μέλος
 Λουκιανού Δέσποινα  Μέλος