Τηλέφωνο: 22873 60100|grammatia@milos.gr

Ανακοινώσεις

Αρχική|Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις2019-10-07T08:59:38+02:00

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 103.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού – παραλίας στην περιοχή Φυριπλάκα Δήμου Μήλου

14 Ιουλίου, 2020|