Τηλέφωνο: 22873 60100|grammatia@milos.gr
Αρχική|Διακηρύξεις – Δημοπρασίες
Διακηρύξεις – Δημοπρασίες2020-04-04T02:36:33+02:00

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Κατασκευή οδού πρόσβασης προς ΧΥΤ Μήλου”

16 Ιουλίου, 2020|