ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Για τον περιορισμό εξάπλωσης πιθανού κρούσματος κορωνοϊου στο νησί και για την προστασία των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας, παρακαλούμε να τηρείτε τα παρακάτω:

  • Μην παραγεμίζετε και μην αφήνετε σακούλες απορριμμάτων ανοικτές. Κλείστε τις όσο πιο ερμητικά γίνεται φορώντας γάντια

 

  • Τοποθετείστε τις σακούλες απορριμμάτων εντός των κάδων και κλείστε τους κάδους. 

 

  • Ανοίγετε και κλείνετε τους κάδους ΠΑΝΤΑ φορώντας γάντια.

 

  • Μην αφήνετε σακούλες εκτός των κάδων και γύρω από αυτούς. Σε περίπτωση που ο κάδος είναι ήδη γεμάτος αναζητείστε άλλο κάδο με διαθέσιμο χώρο στο πλησιέστερο σημείο.

 

  • Μη βγάζετε στο δρόμο ογκώδη αντικείμενα όπως (έπιπλα, στρώματα, συσκευές κλπ) που γίνονται εύκολα εστίες μικροβίων.