ΑΡ. ΑΠΟΦ. 76.2020 Ορθή Επαναληψη 4η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 77.2020 Λήψη απόφασης για μεταφορά έργων από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 78.2020 Λήψη απόφασης για τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων σε διάφορες περιοχές του νησιού

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 80.2020 Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση του διεθνούς εκπαιδευτικού σεμιναρίου τεχνικής διάσωσης με την ονομασία Weber Rescue Days

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 82.2020 Καθορισμός Αμοιβής Δικηγόρου για την Υπόθεση Ma Construction

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 83.2020 Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου για τη Διοικητική Παραλαβή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 85.2020 Τροποποίηση της με αρ. 652020 (ΑΔΑ 9Λ0ΝΩΚΩ-ΛΩ9) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθι

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 86.2020 Λήψη απόφασης συνεργασίας του Δήμου Μήλου με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΑΤΡΟ) Κρήτης για την παρουσίαση της θεατρ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 87.2020 3ο 4ο Παραδοτέο ΣΒΑΚ