ΑΡ.ΑΠΟΦ. 98.2020 5Η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 99.2020 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στις Γενικές Συνελεύσεις ΦΟΔΣΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 100.2020 Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για την έναρξη εργασιών σχετικά με την ένταξη των Κατακομβών και του Αρχαίου Θεάτρου της Μήλου στ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 101.2020 Παράταση Εκκαθάρισης ΔΗΚΕΔΜ – Ορθή Επανάληψη