Μετά την τελευταία κακοκαιρία, δημιουργήθηκε σημαντική ζημιά στη μονάδα αφαλάτωσης της Αιολικής Μήλου.
Για το λόγο αυτό, η υδροδότηση του νησιού θα διακοπεί για διάστημα περίπου 2 ημερών.
Θα ακουλουθήσουν νεότερες ενημερώσεις για την εξέλιξη του θέματος.