ΑΠΟΦ 10.2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ Ή ΡΙΤΣΟΥ , ΈΤΟΥΣ 2020

ΑΠΟΦ 11.2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020

ΑΠΟΦ 12.2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΠΟΦ 13.2020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦ 14.2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΑΠΟΦ 15.2020 ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ