ΑΡ. ΑΠΟΦ. 12.2023 Λήψη απόφασης για Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «Ανάπτυξη υπαίθρου ΝΔ Μήλου, Δήμου Μήλου»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 13.2023 Λήψη απόφασης για Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «Ανάπτυξη της υπαίθρου -Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου»